Stadsdijken : the dikescape of Rotterdam

Het belang van de dijk voor het Nederlandse landschap is onschatbaar. Deze zeldzame vormen van hoogteverschil welke vindbaar zijn in het anders zo vlakke polderlandschap zijn bepalend voor de stedelijke structuren die er door de jaren zijn ontstaan.

This is a summary of the graduation report of Bram Nuijten, who graduated in July 2018 with Jochem Groenland, Sjef van Hoof, Hüsnü Yegenoglu and Pieter van Wesemael as tutors. Bram graduated at the chair of Urbanism & Urban Architecture (at the Faculty of the Built Environment at the Eindhoven University of Technology), and he participated in the graduation studio The Intermediate Size, specializing in the field of Urban Design and Architecture.

Read the full report here.

De dijken beinvloeden nog altijd verschil tussen een veilig leefgebied en het risicovolle buitendijkse klimaat. Waar de dijk een sterke civiele kant kent, biedt de dijk ook kansen voor onze leefomgeving, zo worden dijken vaak benut als verhoogde wegen waarlangs dorpen en steden zijn ontstaan. Maar kunnen de dijken niet meer betekenen voor onze leefomgeving? Biedt deze eeuwenoude methode om het hoge water buiten onze dorpen en steden te houden extra kansen voor de stad en kan de dijk ingezet worden als een stedenbouwkundig en architectonisch element? Een element welke in de stedelijke context deel kan nemen aan het creëren van ruimtes.

De dijken in Rotterdam

Dit onderzoek richt zich op het dijkenlandschap van Rotterdam, waar de dijklijn in Rotterdam Zuid toe is aan een verhoging maar waar ook de transformatie van de voormalige havengebieden van Rotterdam Zuid een grote rol spelen in de nieuwe vorm en structuur van het dijkenlandschap. Op basis van het begrip “tussenmaat”, welke in een eerdere studie van onze afstudeerstudio behandeld is, wordt de dijk gezien als een tussenelement. De dijk zorgt zowel voor een scheiding tussen het binnendijkse en buitendijkse gebied maar verbind ook verschillende plaatsen in de stad en langs de dijk-ring met elkaar.
De studie omvat de gehele dijkstructuur van Rotterdam Zuid en doet hierin uitspraak over de karakteristieken van het dijkenlandschap. Deze karakteristieken zijn het resultaat van een literatuur- en ontwerpstudie, waarin onderwerpen als de dijk als tussenmaat, de dijk als een monumentaal element, de verschillende vormtranslaties van de dijk en de materialisatie van de dijk zijn meegenomen. Vanuit het perspectief van de dijk als tussenelement is vervolgens gekeken naar de transformatie van de voormalige havengebieden van Rotterdam Zuid, waar een deel van de dijkring langs loopt. De dijk wals tussen-element wordt in deze transformatie gezien als het uitgangspunt voor de ontwikkeling van dit gebied, waarbij een onderscheid tussen binnendijks en buitendijks een belangrijke rol speelde.

Vanuit de stedenbouwkundige strategie voor de Stadshavens wordt de stap gemaakt naar de architectuur, waar de relatie tussen de dijk, het buitendijkse gebied en het gebouw sterk naar voren komt. Drie illustraties waren het resultaat van deze studie, waarbij een onderzoek naar de typologie van de architectuur en de karakteristieken van de dijk de leidraad waren voor het maken van deze illustraties. De illustraties, weergegeven in fi guur 1-3 zijn de aanleiding geweest voor een verdere architectonische uitwerking voor een van de projecten. In de uitwerking van dit project stonden de relatie van het gebouw tot het water en de dijk centraal. Het project voegt een extra schaalniveau toe aan de plekken rondom het dijkenlandschap en laat zien hoe de dijk reageert en communiceert met de stedelijke context.

Stadshaven boulevard
Brielselaan
Charloisse Hoofd

More in :